Katrin Wiklund

diplomerad Psykosyntesterapeut

Katrin Wiklund  

Välkommen att boka in ett första samtal hos mig, du behöver inte förbereda något utan vi pratar om vad du behöver när vi träffas.          

Jag tar emot samtalsklienter och par över 18 år på Ånäsvägen 21 i Göteborg och online, på svenska och engelska.

Individuell terapi
Varje människa är unik och har sitt behov av hur arbetet med ett läkande eller en utveckling ska se ut. Därmed är ingen terapi den andra lik. Det viktigaste i mötet är att du känner ett förtroende och att du känner dig trygg. När vi träffas första gången får du berätta om din situation och vi kan prata om hur vi skulle kunna arbeta tillsammans. Hur länge terapin pågår och hur djup processen blir styrs av dina behov. 

Jag vill bjuda in till en ömsesidig tillåtande relation, där vi tillsammans utforskar, och inte försöka leverera en lösning. Det finns inga rätt eller fel, allt är välkommet. Samtalet är centralt, metoder som kan användas, utöver samtalet, är till exempel visualisering, att måla, symboler, kroppsmedvetenhet.

Par- och relationsterapi 
Att leva i en bra relation är något vi alla längtar efter, vi vet också att det inte är så enkelt. Jag tar emot par och andra relationer, som föräldrar – barn, syskon, vänner osv. Vi utgår från var just ni är i er relation. Vissa par kommer i akut kris efter att t.ex. en otrohet uppdagats, andra par kommer för att konflikterna aldrig tycks kunna lösas och vissa kommer för att de helt enkelt är nyfikna på hur de kan få en än mer givande relation. Parterapi är värdefullt även om beslutet är att gå skilda vägar. Att göra ett avslut på kärleksrelationen för att kunna gå vidare. Särskilt viktigt om det finns gemensamma barn då man behöver hitta ett sätt att vara föräldrar tillsammans. 

Som parterapeut med Imago som metod är fokus på relationen, att upprätta en empatisk dialog, där man tränar sig att vara närvarande och lyssna. Det är ofta vi själva som står i vägen för att få den kontakt vi önskar. I hjärtat för metoden ligger att skapa trygghet och förtroende i relationen och att skapa kontakt. Metoden hjälper parterna att återupptäcka varandra, så att relationen kan fördjupas och bli mer medveten. Övningarna i terapirummet blir något att ta med hem och använda tillsammans. Parterapin skapar förutsättning för att utvecklas både som individ och i relation. Parterapin handlar inte om att skuldbelägga någon av er. Inte heller om att komma fram till vem som har rätt eller fel. Ni får verktyg att skapa en relation som ni längtar efter.

Plats: Ånäsvägen 21 i Göteborg 
Boka: Se lediga tider och boka i bokningskalendern
Kontakta mig: Skriv och kontakta mig genom formuläret nedan

Om Katrin
5-årig utbildning till diplomerad samtalsterapeut och 1-årig utbildning Inre och yttre ledarskap på Psykosyntesinstitutet. Pågående vidareutbildning till Imago par- och relationsterapeut. Katrin arbetar också som HR-konsult, med mer än 20 års erfarenhet inom organisation och chefsstöd.

Kontakta Katrin

Sök