Rum för terapi

Välkommen till Rum för terapi, där du och det som är viktigt för dig är i fokus.

På Rum för terapi hittar du diplomerade samtalsterapeuter för samtal på plats eller online.  Terapeuterna har psykosyntesen som arbetsbas och samma utbildning och kvalitetssäkring. Du kan möta terapeuterna i Göteborg, Helsingborg, Trollhättan och online.

Samtalsterapi

Samtalsterapi kan stödja dig igenom omtumlande passager i livet och när du vill något mer i livet. Här är hela du välkommen med din historia och din framtid, tankar, känslor, kropp, själ, vilja, kärlek och längtan. 

Anledningar att börja i terapi kan vara övergångar i livet, som en skilsmässa, arbetslöshet eller stressfyllda situationer eller att du längtar efter att förverkliga din potential och att gå på din väg i livet. 

Oftast börjar den terapeutiska processen med att vi tittar närmare på din nuvarande situation och din tidigare historia. Vi utforskar om du har tankar, känslor eller beteenden som inte är konstruktiva i ditt liv. Vi pratar också om hur du skulle vilja ha det i ditt liv. Hur ser dina behov och din längtan ut. Hur kan du hitta en riktning i livet som känns berikande för dig.
Psykosyntes
Psykosyntes  är en praktisk psykologi med ett själsligt perspektiv som fokuserar på människans utvecklingsmöjligheter. Målet är att utveckla vår självkännedom, vår vilja och kärlek och det meningsfulla i liv och arbete. Psykosyntes stödjer oss att få kontakt med våra djupaste värden och känslan av mening i tillvaron. 

Terapeuter

Terapeuterna på Rum för Terapi har alla en femårig utbildning till diplomerad psykosyntesterapeut från ett internationellt godkänt utbildningsinstitut för psykosyntes. De är anslutna till yrkesorganisationen Psykosyntesföreningen och följer uppsatta etiska regler, arbetar under tystnadsplikt, följer krav på fortbildning, handledning och ansvarsförsäkring.

Terapeuterna på Rum för Terapi har mottagningar i Göteborg, Trollhättan, Helsingborg och online

Utöver samtalsterapi erbjuder vi

Alla terapeuter erbjuder samtalsterapi och därutöver finns specialområden som några av terapeuterna erbjuder

Par- och relationsterapi

Att leva i en bra relation är något vi alla längtar efter, vi vet också att det inte är så enkelt. I par- och relationsterapi kan du få stöd med detta.

Familjekonstallationer

Familjekonstellationer är en systematisk och upplevelsebaserad metod för att stärka din kraft och kärlek. Det är en väg för att söka lösning på omedvetna blockeringar som påverkar ditt levnadsmönster och val i livet.  
Anna Carlén

Vedic Art

Vedic Art är en modern svensk metod som består av 17 principer med skapande aktiviteter för att kravlöst uttrycka sig på målarduken och kan hjälpa till att lösa upp kreativa blockeringar.
Anna Carlén

Endagskurs i självkännedom

Under en dag får du möjlighet att prova på psykosyntesens konkreta metoder och varsamma förhållningssätt och exempelvis närma dig frågan vem du är och utforska olika sidor av dig själv.
Linda Liljegrenoch Victoria Stridh

Förlåtelse

Förlåt och bli fri är en metod där du kan förlåta dig själv och andra. Det är en förlåtelseprocess som du gör för dig själv för att släppa det som kanske gnager och irriterar dig. Metoden är framtagen av den legitimerade psykologen och författaren Barbro Holm Ivarssons och beskrivs i hennes bok ”Förlåt och bli fri”
Anna Blennar, Anna Carlén, Linda Liljegren Michelle Torres Borg

Mindfulness

Medveten närvaro är en metod som kan användas för att hantera bland annat stress, oro och smärta. Metoden går ut på att du fokuserar på nuet med hjälp av dina sinnen och din andning. Det går att träna upp sin förmåga till medveten närvaro.
Helen Svensson, Katrin Wiklund
TERAPEUTER

Bakgrund och utbildning

Diplomerade Psykosyntesterapeuter
  • 5 års utbildning godkänd av EAP - European Association of Psychotherapy
  • Möter dig i samtalsterapi kring livets alla frågor
  • Holistisk grundsyn på människan - utrymme för tankar, känslor, kropp, själ och längtan
  • Stödjer personlig och professionell utveckling
  • Använder olika metoder anpassade efter individ och situation.
Som samtalsterapeuter verkar vi inom hälso- och friskvård.
Utbildning
Alla terapeuter på Rum för Terapi har en 5-årig terapeututbildning till diplomerad psykosyntesterapeut.  De har gått sin utbildning vid PsykosyntesInstituet i Sverige AB, som är ett av de två kvalitetssäkrade utbildningsinstituten för psykosyntes i Sverige, den andra är Stiftelsen PsykosyntesAkademin. 

Kvalitet

Terapeuterna på Rum för Terapi är anslutna till yrkesorganisationen Psykosyntesföreningen. Det innebär att de 
  • följer etiska regler fastställda av Psykosyntesföreningen och  EFPP - The European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy 
  • arbetar under tystnadsplikt
  • har ansvarsförsäkring
  • går i handledning
  • deltar i kontinuerlig fortbildning.
Flertalet av terapeuterna är auktoriserade genom kvalitetsregistret RACS och har den yrkesskyddade titeln Auktoriserad RACS Counsellor®. Auktorisationen finns på nationell och europeisk nivå.
Sök