Rum för terapi

Välkommen till Rum för terapi,
där du och det som är viktigt för dig är i fokus.

På Rum för terapi hittar du diplomerade samtalsterapeuter för samtal om det som är viktigt för dig. Vi arbetar utifrån psykosyntesens förhållningssätt och finns i Göteborg, Helsingborg, Trollhättan, Uddevalla och online.

Att gå i terapi

Psykosyntesterapi kan stödja dig igenom omtumlande passager i livet och när du vill något mer i livet. Här är hela du välkommen med din historia, din livssituation just nu och din framtid, dina tankar, känslor, kropp, själ, vilja, kärlek och din längtan. 

Anledningar att gå i terapi kan att du kan känna dig vilsen, stressad, orolig, ensam eller överväldigad av livet som pågår.  Kanske du upplever eller varit med om svårigheter i relationer av olika slag, förluster, uppbrott, stressfyllda situationer, övergångar i livet. Det kan också handla om att du längtar efter att förverkliga din potential och att gå din väg i livet. 

Terapeuter

Vi har alla en femårig utbildning till diplomerad psykosyntesterapeut. Vi är anslutna till yrkesorganisationen Psykosyntesföreningen och följer uppsatta etiska regler, arbetar under tystnadsplikt, följer krav på fortbildning, handledning och ansvarsförsäkring.

Om psykosyntes

Psykosyntes  är en praktisk psykologisk modell med ett själsligt perspektiv som fokuserar på människans utvecklingsmöjligheter. Målet är att utveckla självkännedom, vilja och kärlek och det som är meningsfullt för var och en. Psykosyntesen stödjer oss att få kontakt med våra djupaste värden och känslan av mening i tillvaron. 

Boka tid för samtal

Vi möter dig gärna, välkommen att boka tid

Utöver samtalsterapi erbjuder vi

Alla terapeuter erbjuder samtalsterapi och därutöver finns specialområden som några av oss erbjuder

Mindfulness

Medveten närvaro är en metod som kan användas för att hantera bland annat stress, oro och smärta. Metoden går ut på att du fokuserar på nuet med hjälp av dina sinnen och din andning. Det går att träna upp sin förmåga till medveten närvaro

Förlåtelse

Förlåt och bli fri är en metod där du kan förlåta dig själv och andra. Det är en förlåtelseprocess som du gör för dig själv för att släppa det som kanske skaver eller irriterar dig. Metoden är framtagen av den legitimerade psykologen och författaren Barbro Holm Ivarssons och beskrivs i hennes bok ”Förlåt och bli fri”

Kurs i självkännedom

Under en dag får du möjlighet bekanta dig med din inre värld tillsammans med andra i en grupp, med hjälp av psykosyntesens konkreta metoder och varsamma förhållningssätt. 

Par- och relationsterapi

Att leva i en bra relation är något vi alla längtar efter, vi vet också att det inte är så enkelt. I par- och relationsterapi kan du få stöd med detta.

Familjekonstellationer

Familjekonstellationer är en systematisk och upplevelsebaserad metod för att stärka din kraft och kärlek. Det är en väg för att söka lösning på omedvetna blockeringar som påverkar ditt levnadsmönster och val i livet.  

Vedic Art målarkurs

Vedic Art är en modern svensk metod som består av 17 principer med skapande aktiviteter för att kravlöst uttrycka sig på målarduken och kan hjälpa till att lösa upp kreativa blockeringar.

   


Bakgrund och utbildning

Vi har olika yrkes- och livserfarenheter och har gått samma femåriga utbildning till diplomerad psykosyntesterapeut
Diplomerade Psykosyntesterapeuter
  • 5 års utbildning godkänd av EAP - European Association of Psychotherapy
  • Möter dig i samtalsterapi kring livets alla frågor
  • Holistisk grundsyn på människan - utrymme för tankar, känslor, kropp, själ och längtan
  • Stödjer personlig och professionell utveckling
  • Använder olika metoder anpassade efter individ och situation.
Som samtalsterapeuter verkar vi inom friskvård.
Utbildning
Vi har utbildat oss på en 5-årig utbildning till diplomerad psykosyntesterapeut vid PsykosyntesInstituet i Sverige AB.
Kvalitet
Vi är anslutna till yrkesorganisationen Psykosyntesföreningen. Det innebär att vi
  • följer Psykosyntesföreningens etiska regler
  • arbetar under tystnadsplikt
  • har ansvarsförsäkring
  • går i handledning
  • deltar i kontinuerlig fortbildning.
Flera av oss är auktoriserade genom kvalitetsregistret RACS och har den yrkesskyddade titeln Auktoriserad RACS Counsellor®. Auktorisationen finns på nationell och europeisk nivå.

   


Sök