Psykosyntes

Kärlek och vilja. Kropp och själ. Tankar och känslor. Längtan.

Psykosyntesen grundades av Roberto Assagioli (1888-1974) som var elev hos Freud och anses vara den som introducerade psykoanalysen i Italien. Efter sin doktorsavhandling verkade Assagioli i Zürich. År 1912 började han praktisera psykiatri i Italien och utarbeta sin egen terapiform om människans psyke som han 1926 gav namnet Psykosyntes. Han ville utgå från det friska i människan och sökte en psykologi som tog hänsyn till hela personen; Kreativitet och vilja, glädje och visdom, känslor, impulser och drifter. Assagioli var före sin tid genom att göra en syntes av det västerländska och det österländska tänkandet, något som är högaktuellt inom många psykologiska riktningar i dag.

”Freud sa: Jag är bara intresserad av den del av människan som utgörs av källaren. Psykosyntesen är intresserad av hela byggnaden.”

Roberto Assagioli

Psykosyntesen räknas till den transpersonella psykologin. I Sverige utbildas terapeuter, coacher och mentorer mm i privata skolor i Göteborg och Stockholm. I andra länder ingår Psykosyntesen i ordinarie högskoleverksamhet.

Nyfiken på mer om psykosyntesen? Läs gärna på Psykosyntesföreningen eller på wikipedia