Michelle Torres Borg

Varför psykosyntesterapi?
Jag har öppnat upp för livet och det som är större än mig själv genom min psykosyntesresa. Det har hjälpt mig att se och känna en större mening med våra livsresor. Tidigare lyssnade jag inte på min inre längtan eller tog mina behov på allvar. Genom att göra en inre resa med stöd av samtalsterapi ledde det till djupare förståelse av mig själv. Det arbetet startade en förändringsprocess och hjälpte mig att få fatt i min inre längtan och vad som är meningsfullt för just mig.

Samtalsterapi – varför och för vem?
Jag har valt att utbilda mig till samtalsterapeut för att hjälpa människor i behov av stöd, som känner att de har gått vilse och önskar hjälp att hitta hem igen. Du har kanske kommit till en plats i livet där det känns svårt att komma vidare på egen hand? Tillsammans möter vi det som tynger dig, skapar oro, sorg eller stress, det som behöver komma fram och pockar på. Samtalsterapi hjälper dig att få syn på sammanhang som påverkat dig i ditt liv och en starkare förståelse för dig själv och dina val i livet. Hos mig kan du få lov att helt enkelt prata ut om dina tankar och känslor som kanske aldrig fått pratats om, här finns utrymme för allt, det finns inga rätt eller fel i terapi.

Vi träffas en gång i veckan eller utifrån ditt behov – en session är 60 minuter.
Plats: Centrala Göteborg

Elevterapeut
För att bli diplomerad och behörig terapeut är en stor och viktig del att praktisera, tillämpa det vi lärt oss och skaffa erfarenhet.

För att stödja dig som klient på bästa sätt får jag regelbunden handledning av en erfaren handledare.

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen, som är en yrkesförening för terapeuter, och följer de etiska regler som föreningen satt upp som tystnadsplikt och sekretess.

Varmt välkommen att kontakta mig om du undrar över något eller vill ha mer information.