Michelle Torres Borg

Michelle Torres Borg

Samtalsterapi – varför och för vem?

Du har kanske kommit till en plats i livet där det känns svårt att komma vidare på egen hand? Behöver du ge dig själv utrymme för att växa och mogna som människa? Psykosyntes används för våra livskriser, sorger, relationsproblem, för självförverkligande och frigörande av vår kreativitet.

Tillsammans möter vi det som tynger dig, skapar oro, sorg, ångest eller stress, det som behöver komma fram och pockar på. Samtalsterapi hjälper dig att få syn på sammanhang som påverkat dig i ditt liv och en djupare förståelse för dig själv och dina val i livet. Få ett vidgat perspektiv på relationen till dig själv, din familj, dina vänner eller relationer till ditt yrke och arbetsliv. 

Som terapeut finns jag där för att stödja dig på din väg till sjävkännedom och självförverkligande att bli den du är. Hos mig kan du få lov att helt enkelt prata ut om dina tankar och känslor som kanske aldrig fått pratats om, här finns utrymme för allt, det finns inga rätt eller fel i terapi.

Våra samtal är på dina villkor och jag använder olika metoder anpassad efter individ och situation. Jag tar emot dig över 18 år.

  • Hur ofta: Vi träffas en gång i veckan eller utifrån ditt behov – en session är 60 minuter och kostar 850 sek. För företag tillkommer moms.
  • Plats: Vasaplatsen 3, 411 26 Göteborg , jag tar även emot Online
  • Boka: Du kan nå mig genom kontaktformuläret eller maila till michelle.torres.borg@gmail.com om du vill boka in en session eller vill ha mer information.

Samtalsterapi innebär att genom samtal få stöd och hjälp med ett problem man har eller något man lider av. Man kan även gå i terapi för att få hjälp med att bättre förstå sig själv, för att få bra stöd i sin personliga utveckling, för att komma tillrätta med en jobbig livssituation. Samtalsterapin fungerar genom att du och terapeuten samarbetar och tillsammans hittar lösningar, strategier och verktyg som kan hjälpa dig att må bättre och ta dig närme ditt mål.

  • Samtal om stress, vart befinner du dig i livet och hur påverkas du av situationer i din vardag
  • Utforska och förstå din ångest, lyssna in vad beror den på och vad behöver skifta i dig för att må bättre
  • Uttrycka din sorg och utrymme för att bearbeta den
  • Lyssna inåt på din faktiska längtan och vägar för att nå dit (kärlek, skapande, kreativitet, spontanitet, trygghet, närhet, sätta gränser, lyssna in din vilja och dina behov, vad får ditt hjärta att sjunga)
  • Relationer och vad som kan förändras för att känna trygghet och få den kontakt du längtar efter
  • Coachande samtal för att stötta din utveckling och hitta dina styrkor samt förhållningssätt som hjälper dig att komma till klarhet och fatta beslut kring det coachande ämnet som är viktigt för dig

”There is always light, if only we are brave enough to see it. If only we are brave enough to be it

Amanda Gorman

Om mig

För att skapa en förändring behövde jag förstå mig själv bättre. Genom att göra en inre resa med stöd av samtalsterapi startades en förändringsprocess och hjälpte mig att få fatt i min inre längtan och vad som är meningsfullt för just mig. Jag blev mer medveten om hur jag förhåller mig till livet och vad som kan förändras för att bli mer gynnsamt framåt.

Jag har arbetslivserfarenhet inom it-branchen som systemadministratör, projektledare, teamcoach och produktledning främst inom systemutveckling. Idag arbetar jag som teamcoach, produktledare och samtalsterapeut.

Jag innehar F-skattesedel och ansvarsförsäkring och har varit yrkesverksam psykosyntesterapeut sedan 2018.

Jag är Diplomerad Psykosyntesterapeut med 5 års utbildning godkänd av EAP-European Association of Psychotherapi och kvalitetssäkrad av European Federation for Psychosynthesis Psychotherapi riktlinjer (EFPP). Jag är medlem i Psykosyntesföreningen, som är en yrkesförening för professionella psykosyntesterapeuter och följer de etiska regler som föreningen satt upp för yrkesutövande terapeuter i Sverige. Exempel på dessa regler är att jag har tystnadsplikt och regelbunden handledning hos erfaren och utbildad handledare. Dessa regler följer också den europeiska yrkesföreningen EFFPs krav på tereapeuter som arbetar i Europa.

Diplomerad Teamcoach bygger på ICFs (International Coach Federation) 11 kärnkompetenser. Som teamcoach och ledare består färdigheten i att utveckla och leda team för att frigöra potentialen hos individen och i teamen. Det kan vara att strukturera teamets arbetssätt för att uppnå effektivitet (hårda faktorer). Kunskapsöverföring, lärande och individuell utveckling (kompetensutveckling). Utveckling av gruppdynamiken och att skapa laganda (mjuka faktorer). Tillväxt genom att maximera teamets prestationer

Diplomerad Livscoach ackrediterad och kvalitestssäkrad utbildning av ICFs (International Coach Federation). Som coach använder jag verktyg som arbetar med individens potential och drivkrafter för att hjälpa dig som blir coachad att etablera ett nytt och välfungerande livsbeteendemönster.

www.psykosyntesinstitutet.se

www.psykosyntesforeningen.se

www.psychosynthesis.net

www.racs.se