Katrin Wiklund

Katrin Wiklund

Individuell terapi

När livet känns svårt kan terapi vara en möjlighet. Terapi är ett sätt att utvecklas som människa och förstå sig själv på en djupare nivå. Du som söker terapi har kanske svårt att se någon utväg ur det som plågar dig. Det finns många skäl att söka terapi, här är några exempel: 

  • Behov av förändring i ditt liv
  • Funderar över meningen med livet.

Varje människa är unik och har sitt behov av hur arbetet med ett läkande eller en utveckling ska se ut. Därmed är ingen terapi den andra lik. Det viktigaste i mötet är att du känner ett förtroende och att du känner dig trygg. När vi träffas första gången får du berätta om din situation och vi kan prata om hur vi skulle kunna arbeta tillsammans. Hur lång tid terapin pågår och hur djup processen blir styrs av dina behov.

Jag vill bjuda in till en ömsesidig tillåtande relation, där vi tillsammans utforskar, och inte försöka leverera en lösning. Det finns inga rätt eller fel, allt är välkommet. Samtalet är centralt, metoder som kan användas, utöver samtalet, är till exempel visualisering, att måla, symboler, kroppsmedvetenhet.

Par- och relationsterapi

Att leva i en bra relation är något vi alla längtar efter, vi vet också att det inte är så enkelt. Jag tar emot par och andra relationer, som föräldrar – barn, syskon, vänner osv.

När ni kommer i parterapi så utgår vi från var just ni är i er relation. Vissa par kommer i akut kris efter att t.ex. en otrohet uppdagats, andra par kommer för att konflikterna aldrig tycks kunna lösas och vissa kommer för att de helt enkelt är nyfikna på hur de kan få ett än mer givande parförhållande. 

Parterapi är värdefullt även om beslutet är att gå skilda vägar. Att göra ett avslut på kärleksrelationen för att kunna gå vidare. Särskilt viktigt om det finns gemensamma barn då man behöver hitta ett sätt att vara föräldrar tillsammans

Som parterapeut med Imago som metod är fokus på relationen, att upprätta en empatisk dialog, där man tränar sig att vara närvarande och lyssna. Det är ofta vi själva som står i vägen för att få den kontakt vi önskar.  I hjärtat för metoden ligger att skapa trygghet och förtroende i relationen och att skapa kontakt. Metoden hjälper parterna att återupptäcka varandra, så att relationen kan fördjupas och bli mer medveten. Övningarna i terapirummet blir något att ta med hem och använda tillsammans. Parterapin skapar förutsättning för att utvecklas både som individ och i relation. Parterapin handlar inte om att skuldbelägga någon av er. Inte heller om att komma fram till vem som har rätt eller fel. Ni får verktyg att skapa en relation som ni längtar efter.

  • Hur ofta: Samtalsterapi 60 minuter en gång i veckan eller utifrån ditt behov. Kostnad 850 kr, för företag tillkommer moms. Parterapi 90 minuter varannan vecka eller utifrån era behov. Kostnad under utbildning 1000 kr, för företag tillkommer moms.
  • Plats: Ånäsvägen 21 i Göteborg, jag tar även emot online.
  • Boka: Du är välkommen att boka in ett första samtal, du behöver inte förbereda något utan vi pratar om vad du behöver när vi träffas.         Se lediga tider och boka här
  • Kontakt: Välkommen att ta kontakt via mail eller telefon för mer information.
  • Om Katrin: 5-årig utbildning till diplomerad samtalsterapeut och 1-årig utbildning Inre och yttre ledarskap på Psykosyntesinstitutet. Pågående vidareutbildning till Imago par- och relationsterapeut. Katrin arbetar också som HR-konsult, med mer än 20 års erfarenhet inom organisation och chefsstöd.

Katrin är medlem i Psykosyntesföreningen, en yrkesförening för terapeuter och följer de etiska regler föreningen satt upp för yrkesutövande terapeuter i Sverige. Katrin har tystnadsplikt och är ansvarsförsäkrad samt går i regelbunden handledning. Katrin är också medlem i RACS (Register Auktoriserade Counsellors Sverige).

Verksamheten är inte att betrakta som hälso- och sjukvård, utan personlig utveckling.

www.psykosyntesforeningen.se

www.imagoforeningen.se

www.racs.se

LinkedIn

Facebook

Meet Me In The Field Rumi Quotes