Katrin Wiklund

Katrin Wiklund

e-mail: katrin.wiklund@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/katwik

linkedin: https://www.linkedin.com/in/katrinwiklund

Jag är diplomerad Psykosyntesterapeut och har mottagning på Ånäsvägen 21 i Göteborg.

Terapi kan vara en kortare eller längre process som involverar djup självreflektion med koppling till din nuvarande situation i livet. Den terapeutiska resan börjar här och nu och tillsammans blickar vi både bakåt och framåt och ser både på det som har varit och det som är nu, hur det påverkar dig i ditt liv, och hur det kan stå i vägen för dig, såväl här och nu, som i framtiden. Det ger en möjlighet att öppna upp för det som är djupast meningsfullt för dig; det kan vara trygghet, kärlek, närhet, självkännedom, kreativitet och mycket mer.

Människor börjar i samtalsterapi av många skäl, vanligt är att man vill ha hjälp och stöd i sin personliga utveckling eller få hjälp med att reda ut en besvärlig livssituation. Det kan till exempel vara en kris i relationen, skilsmässa, sjukdom, stress, ensamhet, en känsla av inre tomhet, en förlust, rädsla, brist på riktning eller mening i livet, missbruk eller en djup längtan efter något ”mer” – eller kanske en djup önskan att lära känna sig bättre.

Terapin sker i personliga möten, samtalet är centralt, min intention är att anpassa mig efter det var och en behöver, jag vill bjuda in till en ömsesidig tillåtande relation, där vi tillsammans utforskar, och inte försöka leverera en lösning. Metoder som kan användas, utöver samtalet, är till exempel visualisering, att måla, symboler, kroppsmedvetenhet.

Jag är samtalsterapeut samt koordinator och utbildare inom Psykosyntesinstitutets kurser. Jag arbetar också som HR-konsult, med över 20 års erfarenhet inom organisation och chefsstöd.

Välkommen att boka in ett första samtal, du behöver inte förbereda något utan vi pratar om vad du behöver när vi träffas.

Se lediga tider och boka här

Jag har gått den 5-åriga utbildningen till diplomerad samtalsterapeut och den 1-åriga utbildningen Inre och yttre ledarskap på Psykosyntesinstitutet.

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen, en yrkesförening för terapeuter och följer de etiska regler föreningen satt upp för yrkesutövande terapeuter i Sverige. Tystnadsplikt och regelbunden handledning hos erfaren och utbildad handledare är exempel på dessa regler. Dessa regler följer också den europeiska yrkesföreningen EFFPs krav för terapeuter som arbetar i Europa. Jag är också medlem i RACS (Register Auktoriserade Counsellors Sverige).

”We shall not cease from exploration, and the end of all our exploring, will be to arrive where we started, and know the place for the first time.” TS Eliot

www.psykosyntesinstitutet.se

www.psykosyntesforeningen.se

www.racs.se