Att gå i terapi

Att växa – att veckla ut sig

Att gå i terapi handlar om att vilja må bra

Anledningar att börja i terapi kan vara övergångar i livet – som en skilsmässa, arbetslöshet, eller sjukdom, eller så längtar du efter att förverkliga din potential och utveckla sidor i din personlighet som inte riktigt kommer till uttryck idag – att gå på din väg i livet.

Varje terapiprocess är individanpassad, därför är ingen terapi den andra lik. Oftast börjar den terapeutiska processen med att vi tittar närmare på din nuvarande situation och din tidigare historia. Vi utforskar om du har tankar, känslor eller beteenden som inte är konstruktiva i ditt liv. Vi pratar också om hur du skulle vilja ha det i ditt liv. Hur ser dina behov och din längtan ut. Hur kan du hitta en riktning i livet som känns berikande för dig. Det är först när du förstår vad just du behöver för att må bra, som du kan känna harmoni i livet.

”Hur lång tid tar det?”
Svaret på frågan är ”det är individuellt”. Beroende på vad du kommer med, var du befinner dig och vart du vill nå tar det olika lång tid. Det är också du som väljer.

Ett terapisamtal varar 60 minuter. Vi träffas en gång i veckan eller utifrån ditt behov, under en period som vi kommer överens om.

Diplomerade samtalsterapeuter

Som diplomerade samtalsterapeuter från Psykosyntesinstitutet har vi avslutat den femåriga utbildningen och uppfyllt de krav som ställs för diplomering. Som yrkesverksamma terapeuter har vi ansvarsförsäkring, följer etiska riktlinjer och fortsätter med handledning för att stödja dig på din resa på bästa sätt.  Varmt välkommen att ta kontakt med oss!