Att gå i samtalsterapi

Att gå i terapi handlar om att vilja må bra.
Anledningar att börja i terapi kan vara övergångar i livet – som en skilsmässa, arbetslöshet, eller sjukdom, eller så längtar du efter att förverkliga din potential och utveckla sidor i din personlighet som inte riktigt kommer till uttryck idag.

Varje terapiprocess är individanpassad, därför är ingen terapi den andra lik. Oftast börjar den terapeutiska processen med att vi tittar närmare på din nuvarande situation och din tidigare historia. Vi utforskar om du har tankar, känslor eller beteenden som inte är konstruktiva i ditt liv. Vi pratar också om hur du skulle vilja ha det i ditt liv. Hur ser dina behov och din längtan ut. Hur kan du hitta en riktning i livet som känns berikande för dig. Det är först när du förstår vad just du behöver för att må bra, som du kan känna harmoni i livet.

”Hur lång tid tar det?”
Svaret på frågan är ”det är individuellt”. Beroende på vad du kommer med, var du befinner dig och vart du vill nå tar det olika lång tid. Det är också du som väljer.

Ett terapisamtal varar 60 minuter. Vi träffas en gång i veckan eller utifrån ditt behov, under en period som vi kommer överens om.

Samtalsterapeuter under utbildning

Vi utbildar oss på Terapeutlinjen på Psykosyntesinstitutet i Göteborg. Under tredje till femte utbildningsåret tar vi emot klienter för att lära oss handverket att vara samtalsterapeuter och att tillämpa det vi lärt oss. Vårt arbete handleds kontinuerligt av godkända och erfarna samtalsterapeuter med djup kännedom om Psykosyntes. Det är en trygghet för alla och du blir väl omhändertagen.

Reducerat pris, ansvarsförsäkring och etiska regler
Som klient till en terapeut under utbildning får man reducerat pris. Priset varierar beroende på elevterapeutens erfarenhet. Alla som går terapeututbildning och tar emot klienter har ansvarsförsäkring samt följer Etiska regler för Psykosyntes.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta oss direkt om du är intresserad av att vara klient till en terapeut under utbildning. Du kan även vända dig till Psykosyntesinstitutet, för mer information om att vara klient till en elevterapeut.

Diplomerade samtalsterapeuter

Som diplomerade samtalsterapeuter från Psykosyntesinstitutet har vi avslutat vår utbildning och uppfyllt de krav som ställs för diplomering. Som yrkesverksamma terapeuter har vi ansvarsförsäkring, följer etiska riktlinjer och fortsätter i hög grad med handledning för att stödja dig på din resa på bästa sätt.  Varmt välkommen till oss!

Psykosyntes

Psykosyntesen grundades av Roberto Assagioli (1888-1974) som var elev hos Freud och anses vara den som introducerade psykoanalysen i Italien. Efter sin doktorsavhandling verkade Assagioli i Zürich. År 1912 började han praktisera psykiatri i Italien och utarbeta sin egen terapiform om människans psyke som han 1926 gav namnet Psykosyntes. Han ville utgå från det friska i människan och sökte en psykologi som tog hänsyn till hela personen; Kreativitet och vilja, glädje och visdom, känslor, impulser och drifter. Assagioli var före sin tid genom att göra en syntes av det västerländska och det österländska tänkandet, något som är högaktuellt inom många psykologiska riktningar i dag.

”Freud sa: Jag är bara intresserad av den del av människan som utgörs av källaren. Psykosyntesen är intresserad av hela byggnaden.” – Roberto Assagioli

Psykosyntesen räknas till den transpersonella psykologin. I Sverige utbildas terapeuter, coacher och mentorer mm i privata skolor i Göteborg och Stockholm. I andra länder ingår Psykosyntesen i ordinarie högskoleverksamhet.

Nyfiken på mer om psykosyntesen? Läs gärna på Psykosyntestinstitutet eller Psykosyntesföreningen.