Jag är diplomerad Psykosyntesterapeut och tar emot i ett vackert rum på Vasaplatsen 3 i Göteborg.

Samtalsterapi

Anledningen att gå i terapi kan vara väldigt varierande – det kan vara något i livet som skaver, du känner dig ensam eller befinner dig mitt i en livskris. Du kan ha trassliga relationer och det kan handla om känslor som är svåra att hantera så som sorg, oro, ångest, ilska, rädsla, skuld och skam eller inga känslor alls, en tomhet. Du kan ha en längtan efter förändring, efter någonting mera i ditt liv. Samtalen kan ge dig en unik möjlighet att stanna upp och lyssna till dig själv, något som ofta är svårt i en stressig vardag där livet rullar på. Det finns här ett rum för dig att stanna upp, att möta det svåra och även det som behöver få ta mera plats och växa i ditt liv. Hur påverkar din historia ditt liv idag? Vad hindrar dig från att leva ett mer meningsfullt liv? Vi utforskar tillsammans det som behöver bli synligt och tas om hand, helt i den takt som passar dig. Utöver samtalet så använder jag metoder inom mindfulness, visualisering, att måla, gestalt, symboler och kroppsmedvetenhet.

Om mig

Min egen inre resan har handlat om att hitta ett inre lugn och förstå vem jag är i förhållande till andra, att läka tidiga sår och återta min glädje och kreativitet. Samtalen, både individuellt och i grupp, har hjälpt mig att mer medvetet kunna observera mig själv och göra val istället för att vara fången i gamla mönster och försvar som inte längre gagnar mig. Det har medfört att jag idag har en stor medkänsla med och förståelse för mig själv och ett hållande av livets upp- och nedgångar, vilket varit väldigt viktigt för mig här och nu och för att inte föra vidare de kollektiva och individuella trauman som finns i familjesystemet.

Utöver samtalsterapeut är jag diplomerad Livscoach som ligger väldigt nära det ”psykosyntetiska” förhållningssättet, tron på den egna individens potential, förmåga och vilja. Jag har även gått en 1-årig utbildning ”Inre och Yttre Ledarskap” på Psykosyntesinstitutet. Jag är i grunden civilingenjör och har arbetslivserfarenhet från näringslivet i olika ledande och koordinerande roller sedan 1994, där jag fortfarande är verksam som coach och utbildare inom coaching.

Som terapeut får kontinuerlig handledning och har en utbildning som är kvalitetssäkrad enligt europeiska EFPPs riktlinjer. Jag är medlem och styrelseledamot i Psykosyntesföreningen, en yrkesförening för terapeuter, och följer etiska riktlinjer gällande tystnadsplikt och sekretess. Jag är nationell RACS* Auktoriserad Counsellor (*Register Auktoriserade Counsellors Sverige).

Psykosyntes

Psykosyntesen är en psykologisk modell som fokuserar på människans utvecklingsmöjligheter med ett själsligt och holistiskt perspektiv. Den stödjer oss att få kontakt med våra djupaste värden, känsla av mening, kreativitet och viljan och den kallas även ”The art of relationship”, till oss själva, andra och till världen. Psykosyntesen omfattar hela människan: kropp, känsla, intellekt och själ.

Välkommen att boka in ett första samtal! Du behöver inte förbereda något utan vi pratar om vad du behöver när vi träffas.

Se lediga tider och boka här

Kontakta mig