Anna Blennar

Jag är elevterapeut och går det femte och sista året på Psykosyntesinstitutet i Göteborg.

Anledningen att gå i terapi kan vara väldigt varierande. Det kan handla om något i livet som skaver eller man befinner sig mitt i en livskris. Man kan ha relationer som är trassliga, uppleva känslor som är svåra att hantera eller inga alls. Man kan ha en längtan efter förändring, efter någonting mera i livet. Genom samtalen kan du komma närmare dig själv och hitta ett mer meningsfullt och balanserat liv. Det finns här utrymme för både det svåra och det som behöver få ta mera plats och växa.

Som elevterapeut får jag omfattande och kontinuerligt stöd av erfarna handledare och utbildningen är kvalitetssäkrad enligt europeiska EFPPs riktlinjer. Jag är medlem i Psykosyntesföreningen, en yrkesförening för terapeuter, och följer de etiska regler som föreningen satt upp gällande tystnadsplikt och sekretess etc.

Utöver detta är jag diplomerad livscoach, vilket ligger väldigt nära det psykosyntetiska förhållningssättet, tron på den egna individens förmåga och vilja. Jag har även gått en 1-årig utbildning på Psykosyntesinstitutet, ”Inre och yttre ledarskap”, med inriktning på den egna viljan och kreativitet. Jag har haft en ledar- och personalansvarsroll inom näringslivet sedan 1994, där jag fortfarande jobbar och är verksam som coach.

Psykosyntesen är ett förhållningssätt som hjälper människor att utvecklas och relatera lättare till sig själva och andra.

Jag tar mot klienter i Västra Frölunda.

Varmt välkommen att kontakta mig!